DOLENJSKE TOPLICE

 

Dolenjske Toplice, mokrokolodijski negativ, formata 25x30cm.“Kar se tiče toplic, so ene na Srednjem Kranjskem nadvse dobre, da jih od daleč obiskujejo.,” so besede, ki jih je v drugi polovici sedemnajstega stoletja v svoji knjigi uporabil polihistor Janez Vajkard Valvasor in s tem potrdil večstoletno turistično dejavnost kraja, saj so Dolenjske Toplice še danes eden najbolj obiskanih zdraviliških območij v Sloveniji. Prve omembe Toplic segajo v leto 1215, ko je Henrik IV., mejni grof Istrski, podelil del svoje imovine cistercijanski opatiji Stična. Kraj, ki se imenuje po izviru termalnih vrelcev, so ga le ti zaznamovali že od pradavnine, dokaz katerega so arheološka najdišča v neposredni bližini kraja. Danes so Dolenjske Toplice prostor zdraviliškega, wellness in kongresnega turizma ter območje neokrnjene naravne in bogate kulturne dediščine. Gonilna sila zdraviliškega in wellness turizma so Terme Krka, ki v našem kraju delujejo že skoraj štirideset let. Najnovejša pridobitev našega kraja pa je Kulturno kongresni center, katerega poglavitna dejavnost je kongresni turizem. Med neokrnjeno naravno dediščino uvrščamo Kočevski Rog, ki kraj obdaja z desne strani in ki med svojim debli skriva tudi kulturno dediščino. Govorimo o Bazi 20, danes edini tovrstni muzej na prostem v Evropi, med drugo svetovno vojno pa kompleks barak, ki so služile kot sedež vojaškega in političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja. Med pomembne stebre kulturne dediščine štejemo tudi cerkve, nekatere med njimi so bila pomembna romarska središča. V kraju Soteska si lahko ogledamo razvaline nekdaj mogočnega gradu, blizu katerega se bohoti vrtni paviljon s Hudičevim turnom ter ogledni depo starih avtomobilov, katerega oskrbnik je Tehniški muzej Bistra. V Kočevskih Poljanah si je moč ogledati ohranjeno kočevarsko vas, nedaleč stran v Občicah pa Muzej Kočevarjev staroselcev. Največ dogajanja v kraju je v poletnih mesecih, ko se odvijajo poletne kulturne in družabne prireditve (od maja do konca septembra), vrhunec pa praznovanje doseže ob občinskem prazniku (22. julij), ko se odvija Topliška noč, največja in najpomembnejša kulturna prireditev v kraju.

Več informacij o znamenitostih, ponudbi in dogajanju v Topliški dolini lahko dobite v TIC-u Dolenjske Toplice, na telefonu 07 38 45 188, po elektronski pošti primoz.primec@dolenjske-toplice.si ali si ogledate našo spletno stran www.dolenjske-toplice.si.