HARMONIKARSKE IGRE – ZDRUŽENO SVETOVNO PRVENSTVO HARMONIKARJEV

Slovenija – Dolenjske Toplice, od 5. do 8. julija 2018

Spoštovani!

Zavod AO s sedežem v Novem mestu v letu 2018 organizira ZDRUŽENO SVETOVNO PRVENSTVO HARMONIKARJEV – HARMONIKARSKE IGRE. Zahvaljujemo se vsem tekmovalcem, spremljevalcem, učiteljem, glasbenim šolam, partnerjem, sponzorjem, zastopnikom, članom harmonikarskih iger, uglednim gostom ter vsem drugim nastopajočim, ki boste soustvarjali ta zgodovinski trenutek pričetka HARMONIKARSKIH IGER – SVETOVNEGA ZDRUŽENEGA PRVENSTVA HARMONIKARJEV, ki jih bo nato organizator Zavod AO s partnerji in soorganizatorji ponesel na pot okoli sveta. Z željo, da ustvarimo najprestižnejše harmonikarsko prvenstvo, ki bo zaznamovalo 21. stoletje, ter zgradimo izjemno harmonikarsko skupnost z mednarodno enciklopedijo harmonikarjev, vas vabimo, da postanete del tega zgodovinskega trenutka.

KAKO SO NASTALE
(V pripravi …)

S spoštovanjem,
Direktor Zavoda AO
Martin Težak