Pogoji uporabe

Dobrodošli na spletnem mestu accordion-games.com. Prosimo vas, da natančno preberete pravila in pogoje uporabe, saj zadevajo vsakogar, ki obišče to spletno mesto. Z uporabo teh spletnih strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisana pravila in pogoje, ter se z njimi v celoti strinja. Zavod AO si pridržuje pravico, da pravila in pogoje uporabe brez predhodnega obvestila kadarkoli spremeni. Ob vsaki posodobitvi bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema Splošne pogoje uporabe spletne strani.

Podatki

Podatki, zbrani na tej spletni strani, so bili pripravljeni natančno in skrbno. Kljub temu obstaja možnost, da je pri vnosu vsebin ali na spletnem mestu prišlo do napak. Če ste napako opazili, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov info@accordion-games.com. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti.

Vsebina

Vse strani in vsebina tega spletnega mesta so last Zavoda AO. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani accordion-games.com, so informativnega značaja in so v prvi vrsti namenjene informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, celoviti in zanesljivi. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske ali druge napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Zavod AO ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo, motnjo ali okvaro vaših podatkov ali vašega računalnika, do katere bi prišlo z uporabo gradiva, prenesenega s tega spletnega mesta.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki

Vsak uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (npr. fotografije, slike, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo na kakršen koli način objavi na spletni strani accordion-games.com, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic o avtorskem delu. Prav tako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Zavod AO si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na lastnika spletnega mesta prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom lastnik spletnega mesta pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v lasti Zavoda AO ali njemu povezanih oseb.

Zavod AO si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti Zavoda AO pošlje vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, Zavod AO za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine ne odgovarja.

Zunanje spletne povezave

Za priročnost in dodatne informacije lahko to spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Ta spletna mesta delujejo neodvisno od spletne strani Zavoda AO, zato ne odgovarjamo za njihovo vsebino oz. uporabo. Povezana mesta imajo lastne pogoje uporabe in pravilnike o zasebnosti. Priporočamo vam, da si jih ob obisku preberete.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Vsa gradiva, objavljena na spletni strani accordion-games.com, so avtorsko zaščitena. Predstavitev in vsa vsebina tega spletnega mesta je zaščitena s pravicami o intelektualni lastnini. Podatke, besedila, slike, izvorno kodo in grafični material, ki jih vsebuje to spletno mesto, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo, in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja skrbnika spletnega mesta, torej Zavoda AO.

Uporaba piškotkov

Skrbnik spletnega mesta accordion-games.com uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje poti obiskovalcev po skrbnikovi spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tem spletnem mestu ter ocenjevanje in izboljševanje spletnega mesta z namenom, da bi jo lahko naredili bolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost shranjevanja piškotkov.

Podatke o nastavitvah piškotkov za posamezne brskalnike boste našli na spodnjih povezavah:

 

Zasebnost in varstvo podatkov

Za uporabo določenih storitev na spletnem mestu accordion-games.com morate opraviti vpis oziroma registracijo, pri kateri boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun ter pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Zavod AO se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena in gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Zavod AO, ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Kršenje pogojev

Zavod AO si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletne strani accordion-games.com. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči lastniku spletnega mesta kakršno koli škodo, lahko zanjo moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Za uporabo spletnega mesta in teh pogojev uporabe velja zakonodaja Republike Slovenije. Če ni z zakonom določeno drugače, imajo sodišča v Sloveniji izključno sodno in krajevno pristojnost za vse spore, ki bi izhajali ali bili kakorkoli povezani z uporabo tega spletnega mesta oz. teh pogojev uporabe.

Sprememba pogojev: 4.1.2016