Ultimate + AMO

134,00 

Če želite kot član opravljati aktivnejše poslanstvo v organizaciji ter soodločati v pomembnih strateških in razvojnih razpravah, postanite AMO član harmonikarskih iger. Vsak član harmonikarskih iger postane pomemben člen pri prizadevanjih za uresničevanje zastavljenih ciljev. Članstvo prinaša ugodnosti in koristi celotni mednarodni harmonikarski srenji, zato se vsakemu članu osebno zahvalimo za njegov prispevek, podporo in dejanja, ki zrcalijo spoštovanje in odgovornost do tega glasbenega področja. Član si uredi svoj predstavitveni profil, ki si ga izbere (BASIC, EXTENDED ali ULTIMATE) v mednarodni harmonikarski enciklopediji ter označi svojo vlogo. Če član tekmuje na harmonikarskih igrah, ima tudi pravico do prejemanja nagrad za visoke rezultate iz obeh nagradnih skladov harmonikarskih iger.

SKU: Book-ultimate-profile/ Category:

Description

Ultimate članstvo je namenjeno:

 • Solistom in ansamblom
 • Orkestrom in skupinam
 • Komornim zasedbam
 • Ljubiteljem
 • Ostalim posameznikom, podjetjem, ustanovam …
 • Javnim in zasebnim šolam
 • Učiteljem, mentorjem
 • Glasbenim trgovinam
 • Izdelovalcem harmonik
 • Organizaciji, zvezi, društvu …

Ultimate članstvo omogoča:

 • Profil v enciklopediji harmonikarjev
 • Urejanje profila
 • 12 fotografij na profilu
 • Poln opis
 • Promocijo +++
 • Elektronski naslov
 • 5 povezav do družabnih omrežij
 • 3 predstavitvene videoposnetke
 • Povezavo do YouTube kanala
 • Povezavo do spletne strani
 • Vpis kontaktnih podatkov
 • Naložitev CV-ja (v PDF formatu)
 • Aktivnejše poslanstvo v organizaciji

KDO LAHKO POSTANE ČLAN?

Članstvo je namenjeno vsem! Kdor se vpiše, postane član harmonikarskih iger. Član je torej lahko vsakdo, ki želi prispevati k rasti in razvoju tega glasbenega področja. Član harmonikarskih iger označi svojo vlogo v pripadajočem profilu mednarodne harmonikarske enciklopedije s primerno značko (solist, ansambel, skupina, izdelovalec harmonik, učitelj, šola, društvo …) ali označi svoj profil s značko “FAN”, kar pomeni ljubitelj.

MEDNARODNA ENCIKLOPEDIJA HARMONIKARJEV

Mednarodna enciklopedija harmonikarjev je namenjena vsem harmonikarjem solistom, ansamblom, orkestrom, skupinam kakor tudi komornim zasedbam, javnim in zasebnim šolam, učiteljem in mentorjem, izdelovalcem harmonik, glasbenim trgovinam, vsem harmonikarskim profitnim ali neprofitnim organizacijam, zvezam, društvom, zavodom, ustanovam ter vsem ostalim podjetjem, organizacijam, posameznikom ali korporacijam, ki delujejo na tem glasbenem področju. Vsak član harmonikarskih iger dobi profil v mednarodni enciklopediji harmonikarjev, s čimer postane pomemben člen te mednarodne harmonikarske skupnosti, povezovanja članov in promocije tega glasbenega področja.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ultimate + AMO”