NAGRADE HARMONIKARSKIH IGER

Vrednost rednega nagradnega sklada 2018 je 12.500,00 € // Drugi sklad na dan 13. april 2018 znaša že 14.700,00 €

NAGRADE REDNEGA SKLADA


1. PODELITEV NAGRAD IN MEDALJ VSEM TEKMOVALCEM PRVENSTVA:

 • 1. nagrada in zlata medalja za doseženih 110,00 do 120,00 točke.
 • 2. nagrada in srebrna medalja za doseženih 100,00 do 109,99 točke.
 • 3. nagrada in bronasta medalja za doseženih 80,00 do 99,99 točke.
  – Zahvala za sodelovanje na prvenstvu za doseženih manj kot 80,00 točke.

 

2. NAGRADE V STAROSTNIH KATEGORIJAH

 • Pokal za 1., 2. in 3. mesto za vse starostne kategorije in v vseh disciplinah;
 • denarna nagrada 220 € za 1. mesto v kategoriji A4, B1 in B2 v disciplinah klavirska in kromatična harmonika;
 • denarna nagrada 180 € za 1. mesto v kategoriji A4 in B1 v disciplini diatonična harmonika;

Nagrade se lahko do zaključka prijav na prvenstvo zvišajo kakor tudi dodajo v druge starostne kategorije oziroma discipline.

 

3. PODELITEV PLAKET ZA GLASBENE USMERITVE V VSEH DISCIPLINAH:

 • Zlato plaketo in 200 € prejme tekmovalec z najvišjim povprečnim številom točk;
 • srebrno plaketo prejme tekmovalec z najvišjim povprečnim številom točk;
 • bronasto plaketo prejme tekmovalec z najvišjim povprečnim številom točk.

Za nagrajevanje se upoštevajo tekmovalci, ki sodelujejo v vseh treh glasbenih usmeritvah.

 

4. PODELITEV NAGRAD V KATEGORIJI ANSAMBEL:

 • Prestižen pokal za 1. mesto;
 • pokal za 2., 3. in 4. mesto;
 • denarna nagrada za 1. mesto 150,00 €.

 

5. PODELITEV NAGRAD V KATEGORIJI KOMORNI ORKESTER:

 • Prestižen pokal za 1. mesto;
 • pokal za 2., 3. in 4. mesto;
 • denarna nagrada za 1. mesto 300,00 €.

 

6. PODELITEV NAGRAD V KATEGORIJI VELIKI ORKESTER:

 • Prestižen pokal za 1. mesto;
 • pokal za 2., 3. in 4. mesto;
 • denarna nagrada za 1. mesto 500,00 €.

 

7. AVTORSKA NAGRADA:

 • Pokal, diploma in denarna nagrada za najboljše avtorsko delo v posamezni disciplini.

8. ACCORDION CHAMPION – ŠAMPION HARMONIKE

 • UNIKATEN ACCORDION CHAMPION POKAL;
 • denarna nagrada rednega sklada 400,00 €;
 • nagrada/-e pokroviteljev.

 

9. JUNIOR ACCORDION CHAMPION – MLADINSKI ŠAMPION HARMONIKE

 • UNIKATEN JUNIOR ACCORDION CHAMPION POKAL;
 • denarna nagrada rednega sklada 300,00 €;
 • nagrada/-e pokroviteljev.

 

10. KID ACCORDION CHAMPION – OTROŠKI ŠAMPION HARMONIKE

 • PRESTIŽEN KID ACCORDION CHAMPION POKAL;
 • denarna nagrada rednega sklada 150,00 €;
 • nagrada/-e pokroviteljev.

 

NAGRADE DRUGEGA SKLADA HARMONIKARSKIH IGER


 • denarna nagrada drugega sklada za 1. mesto v skupni porazdelitvi znaša najmanj 2.000,00 €. Skupaj podeljujemo najmanj 6.000,00 € za 1. mesta v skupni porazdelitvi v disciplinah klavirske, diatonične in kromatične harmonike. Denarne nagrade drugega sklada na dan 13. april 2018 znašajo 14.700,00 € in se povečujejo. Denarne nagrade prejmejo tekmovalci do najmanj 8. mesta v skupni razvrstitvi v disciplinah klavirske, diatonične in kromatične harmonike;
 1. mesto najmanj 2.000,00 €
 2. mesto najmanj 1.000,00 €
 3. mesto najmanj 750,00 €
 4. mesto najmanj 400,00 €
 5. mesto najmanj 300,00 €
 6. mesto najmanj 200,00 €
 7. mesto najmanj 150,00 €
 8. mesto najmanj 100,00 €
 • nagrada/-e pokroviteljev.

 

Prosimo, da si preberete pravilnik Harmonikarskih iger v namen tem boljšega razumevanja tako nagradnih skladov kakor tudi samo podeljevanje nagrad.